Nasza oferta

Kompleksowo obsługujemy firmy w zakresie:


Pełna księgowość

 • opracowywanie planu kont, polityki rachunkowości firmy
 • zakładanie i prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
 • ewidencja środków trwałych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych CIT, VAT oraz zeznań podatkowych
 • prowadzenie ewidencji w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych UE
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans,rachunek zysków i strat)
 • przygotowywanie sprawozdań GUS, INTRASTAT

Podatkowa księga przychodów i rozchodów, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 • pomoc w rejestracji działalności gospodarczej w ramach jednego okienka
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • przygotowywanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji PIT, VAT
 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • rozliczenie z ZUS właścicieli firmy

Prowadzenie kadr i płac
 • prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej
 • sporządzanie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych
 • kalkulacja wynagrodzeń oraz przygotowywanie list płac
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie rozliczeń z ZUS i US
 • sporządzanie rocznych kartotek wynagrodzeń pracowników oraz deklaracji podatkowych
 • ewidencja czasu pracy

Nie świadczymy czynności doradczych wynikających z art.2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5.07.1996 r. o doradztwie podatkowym, udzielamy pomocy zgodnie z art.2 ust.1 pkt 2 i 3 w/w ustawy.


Jeśli chcą Państwo wiedzieć więcej o naszej ofercie zachęcamy do przesyłania zapytania ofertowego drogą mailową: Zapytanie ofertowe